Безплатна доставка при поръчки над 120 лв.

Общи условия

evidence.bgПРОДАЖБА НА СТОКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Електронен магазин e електронната платформа, достъпна на адрес в интернет www.evidence.bg/shop ., чрез който Клиентите и Доставчикът имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Електронния магазин стоки.


За да използват Електронния магазин, Клиентите:

• Извършват регистрация и създаване на профил за преглеждане на Електронния магазин и използване на съответни допълнителни услуги.

• Извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Електронния магазин чрез интерфейса на интернет страницата посочена по – горе.

•Извършват плащания във връзка със сключените договори с Електронния магазин, съгласно посочените от Електронния магазин начини за разплащане.

• Получават информация за нови стоки предлагани от Електронния магазин, ако са изразили съгласие за това.

• Преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка.

• По силата на сключенс Клиента договор за покупко-продажба, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Клиента върху определените от него чрез интерфейса артикули.

• Клиентът заплаща на Доставчика цената за доставените стоки съгласно условията, определени на:24.04.2020.и настоящите общи условия.

• Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

• Всички цени са с включен ДДС и са посочени в български лева.

 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

За да използва Електронния магазин за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Клиентът следва да се регистрира като потребител в Електронния магазинили да сключи договора без регистрация, посочвайки необходимите данни за това във формата, предоставена чрез интерфейса на Електронния магазин.


Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Клиента, чрез регистрация по електронен път в интернет страницата на Доставчика.


С попълване на данните си и натискане на бутоните “Да, приемам” и “Регистрация”,Клиентът декларира, че предоставя дадените данни доброволно, че е запознат с настоящите общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.


Доставчикът потвърждава извършената отКлиента регистрация, чрез изпращане на електронно писмо на посочен от Клиента електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията.


При извършване на регистрацията Клиентът се задължава да предостави верни и актуални данни. Клиентът своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

 

ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА  ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН


Клиентът  използва само интерфейса на страницата на Доставчика, за извършване на покупко-продажба на предлаганите от Доставчика артикули в Електронния магазин.


• Покупко-продажбата се извършва на български език.

• Доставчикът предоставя чрез интерфейса на Интернет страницата си технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

• За извършване на покупко-продажбаКлиентът използва данните, предоставени при регистрация (ако е направена такава). В случай, че регистрацията на потребителски профил не е създадена, Клиентът се задължава да предостави име, фамилия, телефон за връзка и адрес за доставка на закупените от него артикули от Електронния магазин.

• Доставчикът се задължава да информираКлиента за всички подробности, нередности, неналична стока и т.н. по електронен път или чрез телефонно обаждане на предоставения от Клиента телефон за контакт.

• Доставчикът изпраща информация за направената онлайн покупка на електронния адрес наКлиента , предоставен по време на извършване на покупко-продажбата.

• Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на извършването на заявка от Клиента чрез интерфейса на Доставчика.

• Доставчикът доставя стоките на посочения от Клиента адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Клиента данни са неверни или заблуждаващи.

• Клиентът извършва покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
 1. Извършване на регистрация в Електронния магазин и предоставяне на необходимите данни – само при първа покупка от магазина.

2. Достъпване на системата за извършване на поръчки на Електронния магазин чрез идентифициране с име и парола.

3. Избиране на една или повече от предлаганите стоки на Електронния магазин и добавянето им към списък със стоки за покупка.

4. Предоставяне на данни за извършване на доставката.

5. Избор на начин за плащане на цената.

6. Потвърждение на поръчката.

• Клиентът има възможност да извърши покупка без да е задължително регистрирането на потребителски профил по един от следните начини:

– Пазаруване като гост без регистрация в сайта на Доставчика става по следния начин:

– Посещение на електронния магазин на Доставчика на интернет адрес /

– Избиране на една или повече от предлаганите стоки на Електронния магазин и добавянето им към списъка със стоки за покупка.

– Предоставяне на данни за извършване на доставката.

– Избор на начин за плащане на цената.

– Потвърждение на поръчката.


Поръчка, направена на посочените в Електронния магазин телефони, на електронната поща или чрез профилите ни в социалните мрежи:

• Информацията за поръчката съдържа изброяване на поръчаните продукти, имената на клиента, телефон за връзка и адрес за доставка.

• Договорът се счита сключен от момента на потвърждаване на приетата поръчка.

• При този начин за поръчки се извършва заплащане единствено чрез наложен платеж.

 

ЦЕНИ И УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

 

 1. Доставчикът изпраща поръчаните продукти с куриерска фирма „Спиди“.
 2. Цената за доставка се определя от куриерската фирма.
 3. Срокът за доставка е от 1 (един) до 3 (три) работни дни от датата на изпращане на доставката.
 4. Поръчки, направени след 16.00 ч. в работни дни, се обработват на следващия работен ден. Всички заявки от неделя се обработват в понеделник.

 

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР БЕЗ ПРИЧИНА

 

 1. Клиентa има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на получаване на стоката.
 2. За извършването на отказ от договора,  Клиентa  уведомява доставчика в посочения по-горе срок. Уведомяването може да бъде извършено по телефона, на имейл адрес или в писмена форма на посочените адреси за кореспонденция. Стандартен образец за отказ от договора е достъпен тук.
 3. Без забавяне, не по-късно от 14 дни от датата на отказ от договор, Клиентът трябва да изпрати или предаде върнатите продукти на Доставчика. Разходите за връщането са за сметка на Клиента.
 4. В случай, че Клиентът упражни правото си на отказ, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените, вкл. разходите за доставка, не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която Клиентът е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако Клиентът е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.
 5. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Клиента при първоначалната трансакция, освен ако Клиентът е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Клиента
 6. Разпоредбите от настоящия раздел се прилагат само към клиенти, които са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите (Обн. ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г.)

 

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

 1. В процеса на използване на Електронния магазин, Доставчикът събира и обработва определен обем информация, която представлява лични данни за Клиента. Подробна информация за обработваните данни и за извършваните дейности по обработка се съдържат в Съобщението за поверителност при обработката на личните данни от Evidence.bg.
 2. При посещение на уебсайта се събира информация чрез бисквитки. Подробна информация се съдържа в Декларацията за използване на бисквитки.
 3. Клиентът се задължава да не предоставя повече лични данни от необходимите за извършването на поръчката и доставката. В случай на съмнение, Клиентът може да се обърне към Доставчика за конкретизиране на необходимите данни.
 4. Ако Клиентът предостави повече данни от необходимите, Доставчикът ги изтрива в разумен срок, но не по-късно от 30 дни от получаването им.

Промяна условията за ползване


Доставчикът си запазва правото да променя Условията за ползване, включително и да приема нови такива по всяко време без предизвестие. Новите условия се публикуват на уебсайта.

Настоящите общи условия влизат в сила на 01.04.2022г.

X

Хей, ти!

ЗАВЪРТИ И СПЕЧЕЛИ!

ЗАВЪРТИ КОЛЕЛОТО